Szolgáltatások

Amikkel foglalkozunk

Tervezési alaptérkép készítése

Út és közműtervezők részére a meglévő állapot vízszintes és magassági értelmű felmérése. A felmérést az elvárt pontosság függvényében GNSS technológiával vagy alappontokra támaszkodva mérőállomással és szintező műszerrel végezzük el. Digitális terepmodellek, hossz- és keresztszelvények, szintvonalas térképek előállítása.

Földmérési vázrajzok készítése

Megosztási, kisajátítási, épületfeltüntetési, épületmegszüntetési, művelési ág változási, szolgalmi jog, használati megosztási vázrajzok készítése és Földhivatali záradékoltatása. Földrészletek ingatlan-nyilvántartási térképen ábrázolt határvonalának kitűzése.

Megvalósulási térképek készítése

Az elkészült utak, építmények építés utáni állapotának felmérése, komplett 3D-s megvalósulás. Épületek falsíkjának, betonfelületeknek mérőállomással történő szkennelése.

Mérnökgeodézia

Sáv és cölöpalapok, falak, pillérek, tőcsavarok helyének vízszintes és magassági értelmű kitűzése, építmények kitűzéséhez alappontok meghatározása. Kontrollgeodézia, a tervezett és megvalósult állapot összevetése, eltérések dokumentálása.

Közművek kitűzése, felmérése

Tervezett hírközlési-, elektromos-, víz-, szennyvíz-, csapadékvíz- és távhőhálózatok nyomvonalának, építményeinek kitűzése. Az elkészült közműhálózat felmérése, szakági előírások szerinti dokumentálása.

Utak kitűzése

Tervezett utak, kerékpárutak földmű és pályaszerkezetének kitűzése, az útépítéshez kapcsolódó kisajátítási és munkaterület határok kitűzése. A különböző aszfaltrétegek vízszintes és magassági értelmű kitűzése, magassági alappontok meghatározása a kivitelezéshez.

Geodéziai alappontok, határjelek pótlása

Országos vízszintes alappontok, határjelek helyreállítása, elpusztult pontok pótlása. Alappontok esetében a földalatti, a felső, a HP kő és a pontvédőberendezés állandósítása után a pont koordinátájának meghatározása GNSS statikus mérési módszerrel. Az alapponthoz tartozó szolgalmi jog vázrajz elkészítése és záradékoltatása.

Letölthető dokumentumok

A megosztási, telekhatár-rendezési, összevonási vázrajzok földmérési záradékolása után még két eljárást kell végigvinni, hogy mind az ingatlan-nyilvántartási térképen, mind a tulajdoni lapon megjelenjenek a vázrajzon szereplő változások. Az első eljárás az ún. telekalakítási-eljárás, itt a záradékolt vázrajzokat és egy telekalakítási kérelmet kitöltve kell beadni a Földhivatalnak. A következő eljárás az ingatlan-nyilvántartási átvezetés, ehhez a már kétszeresen záradékolt vázrajzokat, a telekalakítási eljárásról kapott jogerős határozatot, az esetleges szolgalmi jogok továbbvezetéshez kapott hozzájáruló nyilatkozatokat, egy ingatlan-nyilvántartási kérelmet és - ha a tulajdonjogok nem változnak - egy átvezetési kérelmet kell a Földhivatalnak beadni. Amennyiben a tulajdonjogok is változnak az átvezetési kérelem helyett ügyvéd által készített okirat szükséges.

A záradékolt épületfeltüntetési vázrajzokat a jogerős használatbavételi engedéllyel együtt csak ingatlan-nyilvántartási átvezetésre kell beadni.

A kérelmek innen letölthetőek: